Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Acta historica neosoliensia, Tomus XVII, 2014, Vol. 1 - 2