Acta historica neosoliensia, Tomus XVIII – 2015, Vol. 1 - 2

Informácie o publikácii