Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 2