Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 2

Informácie o publikácii

Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 2

Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 2

Autor/Kolektív:Imrich Nagy, šéfredaktor / Pavol Maliniak, výkonný redaktor
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISSN:1336-9148
Počet strán:156

Vedecký časopis Acta historica Neosoliensia registrovaný v medzinárodných databázach: European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Open Academic Journals Index (OAJI) a ...