Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Referát projektov

Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7413
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 24