Abstrakty výskumných projektov realizovaných na FF v roku 2017 - brožúra

V prípade záujmu Vám brožúru v tlačenej podobe poskytne M. Konôpková, kl. 2513 (napr. ako podklad na pracovné stretnutia, konferencie...).