BOHEMIA štúdia: scenáre európskej VaV politiky po roku 2030

Európska komisia prišla v apríli 2017 so zhrnutím výsledkov tzv. BOHEMIA štúdie, ktorá sa týka budúcich scenárov európskej výskumnej a inovačnej politiky po roku 2030. Viac informácií