Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informačný deň UMB k programu Horizont 2020

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB organizuje informačný seminár k programu Horizont 2020, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. novembra 2017 (predpokladaný program nájdete v prílohe) v čase od 13.00 hod. na EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, prednášková miestnosť P5

Program:
13:00 Aktuálne výzvy a pracovné programy na obdobie 2018-2020
14:15 Skúsenosti s podávaním projektových návrhov a implementáciou projektov
14:45 Diskusia a záver

Prílohy ku stránke: