Nový pracovný program pre spoločenské výzvy v programe Horizont 2020

Dňa 27. októbra 2017 Európska komisia oficiálne zverejnila Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020.  

Do pozornosti Vám preto odporúčam:

 -         Jednotlivé časti (vrátane úvodu, všeobecných príloh, rozširovania, využívania a hodnotenia) Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020

-          Politické priority Komisie, novinky (pilotné projekty) a prerozdelenie prostriedkov na roky 2018-2020

Európska komisia tiež spustila veľmi zaujímavú a relatívne prehľadnú štatistiku programu Horizont 2020 s funkčným vyhľadávaním a filtrovaním (štatistiky počtov projektových návrhov podľa krajín, počty úspešných projektov a podobne).

Pre jej využitie však musíte byť zaregistrovaní v „participant portáli“. Nájdete ju po nalogovaní v hornej lište pod názvom „Projects & Results“, alebo na tomto linku .

Kľúčovým bodom zostáva nájsť vhodného partnera, resp. konzorcium. Odporúčam všetkým, ktorí ešte namajú otvorený účet  na platforme Vision2020, aby tam urobili čím skôr.

Denne tam pribúdajú ponuky na spoluprácu, ktoré sú z renomovaných univerzít. Vision2020: The Horizon Network

 

Ing. Ivana Kýpeťová

Univerzitný kontaktný bod pre Horizont 2020

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prílohy ku stránke: