Schválené projekty Medzinárodného vyšehradského fondu

Zoznam schválených projektov v kategórii Štandardné projekty a Strategické konferencie (aprílový termín).

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici sa bude podieľať na riešení ďalšieho ročníka projektu Archaeology Field School 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle
(žiadateľ UKF Nitra, za katedru histórie FF UMB - PhDr. Pavol Maliniak, PhD.)

List of approved Standard Grants (March dead­line) [ download button .XLS ]
List of approved Visegrad Strategic Conferences (April 2014) download button .XLSX ]