Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VEGA - KEGA: Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2019

Výsledky hodnotenia VEGA

Výsledky hodnotenia KEGA

Prílohy ku stránke: