Výročná správa o činnosti APVV za rok 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2015. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.

Samostatná kapitola je venovaná Výročnej konferencii APVV, kde bola slávnostne vyhlásená všeobecná výzva VV 2015.

Oznam zverejnený na webstránke: http://www.apvv.sk/aktuality/vyrocna-sprava-o-cinnosti-apvv-za-rok-2015

Výročná správa sa nachádza v prílohe.