Výsledky hodnotenia projektov Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. (KAA): Slovensko-kanadská diaspora: päť generácií neznámych autorov v exilovom a poexilovom období
Žiadosť zamietnutá, pre nedostatok finančných prostriedkov