Výsledky výzvy - Európska pamiatka

V prvom kole výzvy Akcie 1 - Európska pamiatka bolo udelených 33 grantov v hodnote 2 826 500 €. Na Slovensku bude financovaný 1 grant inštitúcie Post Bellum SK s názvom Past at Present v hodnote 60 000 €. (http://www.postbellum.sk/)

Zoznam udelených grantov si môžete prezrieť v prílohe.

 

Opatrenie 1.1 Európska pamiatka
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/granty/
(Projektový grant)

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov.

Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej histórii. V roku 2014 si budeme osobitne pripomínať udalosti:

  • 100. výročie začatia 1. svetovej vojny,
  • 25. výročie pádu Berlínskeho múra a
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy