Akcia Rakúsko-Slovensko: Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty

V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2017 ucházať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 20. 10. 2017.

Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a po sprístupnení podávania žiadostí začať vytvárať žiadosť.

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Priamy link na podávanie štipendijných žiadostí je www.scholarships.at.

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV