APVV BILATERAL - Bilaterálna spolupráca Slovensko-Maďarsko

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami
v Slovenskej republike a v Maďarsku
Dátum otvorenia: 18. 3. 2013
Dátum a čas uzavretia: 31. 5. 2013, 12:00

Začiatok riešenia projektu je najskôr 01.01.2014. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31.12.2015.

Objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 40 000 €.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 1 500 € na kalendárny rok/projekt a max. 3 000 € na celú dobu riešenia projektu.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej
vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
 
  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov)

Kompletné informácie o výzve a povinných prílohách nájdete na tejto stránke.

 

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV