APVV - Vyhlásenie všeobecnej výzvy VV 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2018.

Dátum vyhlásenia výzvy je 13. 9. 2018, dátum ukončenia výzvy je 13. 11. 2018

Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.html

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia.

Výzva VV 2018 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného riešiteľa. Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV