APVV - výzvy v rámci bilaterálnej spolupráce 2013

Agentúra oznamuje záujemcom o bilaterálne výzvy, že na stránke zverejňuje prehľad aktuálnych a plánovaných výziev v rámci bilaterálnej spolupráce.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV