Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

APVV - výzvy v rámci bilaterálnej spolupráce 2013

Agentúra oznamuje záujemcom o bilaterálne výzvy, že na stránke zverejňuje prehľad aktuálnych a plánovaných výziev v rámci bilaterálnej spolupráce.

Prílohy ku stránke: