Cena za spoločenskú integráciu prostredníctvom športu

Cena za spoločenskú integráciu prostredníctvom športu: nečakajte, dajte vedieť o svojom projekte!

Zapojte sa do súťaže o Európsku cenu za spoločenskú integráciu prostredníctvom športu a dajte vedieť o svojom projekte!

Šport vychováva a vzdeláva vďaka hodnotám, ktoré presadzuje, ako je úcta, tolerancia a sebaovládanie. Ako taký môže priniesť pozitívne spoločenské zmeny a môže byť nástrojom prevencie a vzdelávania v oblasti diskriminácie, rasizmu a násilia.

Riešite projekt v oblasti spoločenskej integrácie a chceli by ste o ňom dať vedieť aj za hranice Slovenska? Zašlite žiadosť v rámci jednej z piatich kategórií Európskej ceny za spoločenskú integráciu prostredníctvom športu.

Kategórie:

1. Prevencia a boj proti rasizmu
2. Podpora rodovej rovnosti
3. Integrácia marginalizovaného obyvateľstva (migranti, žiadatelia o azyl, menšiny, osoby so zdravotným postihnutím, atď.)
4. Integrácia obyvateľstva ohrozené rizikom (drogovo závislí, osoby s nízkym socioekonomickým zázemím)
5. Vzdelávanie o aktívnom občianstve a fair play

Kto sa môže prihlásiť?
Súťažiť o Európsku cenu môžu miestne a regionálne orgány, neziskový sektor, mimovládne organizácie a súkromné organizácie zo všetkých krajín EÚ.

Ako sa prihlásiť do súťaže
Informácie o projekte vložíte do online formulára žiadosti (len v anglickom alebo francúzskom jazyku). Formulár vo verzii MS Word vám zašleme na požiadanie.

Online žiadosť: https://docs.google.com/forms/d/1WyN9h9PhA14oR0_MGcVeFgz4uxF5uQdolOpwTqotUBA/viewform

Termín uzávierky je: 6. november 2015, 24:00 hod.

Organizácie môžu súťažiť o cenu viackrát v rôznych kategóriách, podmienkou však je, že v každej kategórii budú súťažiť s iným projektom.

Hodnotiť sa budú tieto kritériá:

  1.     Celková kvalita projektu
  2.     Relevantnosť v rámci vybranej kategórie
  3.     Inovatívny charakter
  4.     Prenos dobrej praxe
  5.     Udržateľnosť
  6.     Kvalita projektového tímu
  7.     Posúdenie nákladov a prínosov projektu

Odmena

Víťaz v každej kategórii získa finančnú podporu (do 8-tisíc eur). Pridelenú sumu možno použiť na zorganizovanie miestneho podujatia, ktorým bude víťaz informovať svoj projekt.

Všetkých päť víťazných projektov, ako aj každý ďalší projekt, ktorý bude porota považovať za zaujímavý, bude prezentovaný v publikácii o úlohe športu ako nástroja na posilnenie spoločenskej súdržnosti. Táto publikácia bude predložená politikom v inštitúciách EÚ, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní.

Viac informácií o cene a spôsobe, ako súťažiť o cenu, nájdete v dokumentoch “Call for Applications” a “Rules of Participation”.

Európsku cenu za spoločenskú integráciu prostredníctvom športu organizuje Efus v rámci projektu Sport+, a to v spolupráci sASBL Fan Coaching-Eurofan (Belgicko), the University of Saragossa (Španielsko), Talianske fórum pre bezpečnosť v mestách [the Italian Forum for Urban Security] (FISU), The Netherlands Institute for Sports and Physical Activity (NISB), and the Higher Institute for Police Science and Internal Security (Intituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, ISCPSI, Portugalsko).

Cieľom projektu The Sport+ je podpora iniciatív, ktoré posilňujú spoločenskú integráciu prostredníctvom športu podporou hodnôt ako rešpekt a tolerancia. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie.

 

Viac informácií: http://efus.eu/en/topics/places-and-times/large-events/efus/9708/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV