DAAD: Podpora spolupráce s výskumnými skupinami v SRN

Nová výzva na podávanie žiadosti o štipendium na cestovné a pobytové náklady pre vysokoškolských učiteľov a vedcov na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.

Ide o spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.

V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci z oboch krajín. Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je najviac dva roky. Maximálna dĺžka poskytovania podpory na úhradu pobytových nákladov v rámci jedného pobytu je 1 mesiac pre vedeckých pracovníkov, 2 mesiace pre študentov, absolventov a doktorandov.

Termín uzávierky: 30.6.2016

Cestovné náklady:
- Pre účastníkov zo SRN: 200 – 250 €
- Pre účastníkov zo SR: 235 €

Pobytové náklady:
- Pre účastníkov zo SRN: 23 – 25 € /deň alebo 506 – 550 €/mesiac
- Pre účastníkov zo SR: 41 – 99 €/deň alebo 1000 – 2150 €/mesiac

Začiatok projektu: 1.2.2017
Ukončenie projektu: do 11.12.

Podmienky podpory a formulár žiadosti nájdete:

https://webadm.minedu.sk/program-na-podporu-spoluprace-s-vyskumnymi-skupinami-v-srn/

Podpora z nemeckej strany (DAAD):

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57200144

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV