Dotácie BBSK na rok 2014

Finančné prostriedky z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

Viac informácií: v prílohe

http://www.vucbb.sk/portal/obcan/dotacie

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV