ERASMUS+ Sport

Výzva na predkladanie návrhov 2019 - EAC / A03 / 2018 - Program Erasmus +

Oznámenie o výzve na predloženie návrhov programu Erasmus + 2019 (EAC / A03 / 2018) bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 384/04 dňa 24. októbra 2018 .

Príručka k programu Erasmus + zverejnená 24. 10. 2018

Pokyny pre žiadateľovAngličtina  a časté otázky Angličtina (najčastejšie kladené otázky).

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV