Erasmus+ Strategické partnerstvá: projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

Čo to zahŕňa?

  • Pre zamestnancov vysokých škôl:
   • Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.
   • Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

 

Možnosti spolupráce

   s vysokými školami zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie kompetencií a rozvoj vysokoškolských inštitúcií. Podporujú sa dva typy projektov:
   • Spoločné projekty – zamerané na modernizáciu kurikúl, učebných metód a materiálov,
   • Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách.

 

Kto sa môže zúčastniť?

 • študenti vysokých škôl,
 • zamestnanci vysokých škôl (pedagogickí aj nepedagogickí),
 • podniky,
 • vysokoškolské inštitúcie zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v rámci projektovej činnosti.

PRILOHY:

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá
  - Bikárová E. - KA2 - Prihláška
  - Bikárová E. - KA2 - Workshop - VŠ
  - Cisárová N. - KA2 - Workshop - S2S
  - Izáková Z. - KA2 - Erasmus+ všeobecné info
  - Izáková Z. - KA2 - Workshop - SV - VD
  - Lauková M. - eTwinning
  - Paveleková M. - KA2 - Info o akcii
  - Paveleková M. - KA2 - Workshop - OVP

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV