Európa pre občanov 2014 - Opatrenie 1.1. Spomienkové projekty

Opatrenie 1.1. Spomienkové projekty

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov.

Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej histórii. V roku 2014 si budeme osobitne pripomínať udalosti:

  • 100. výročie začatia 1. svetovej vojny,
  • 25. výročie pádu Berlínskeho múra a
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy.

 

Uzávierky v roku 2014:

1. marec (začiatok medzi 1. augustom 2014 – 1. januárom 2015)

 

Dalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, kraje, neziskové o organizácie, združena pamätníkov, kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie vedecké organizácie, združenia alebo partnerské mestá

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie aspoň z jednej členskej krajny, ale uprednostňujú sa nadnárodné projekty.

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Ďalšie informácie a potrebné dokumenty budú aktualizované priebežne. Definitívne schválenie programu EpO 2014 - 2020 je očakávané v priebehu januára 2014. V jednotlivých výzvach preto, môže dôjsť k malým zmenám.

Informácie prevzaté zo stránky:
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-1/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV