Európska komisia: Europe of Diversities

Cieľom pilotného projektu "Európa rozmanitostí" je posilniť motto Európskej únie: „Zjednotení v rozmanitosti“, najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Program podporí aktivity v regiónoch EÚ s multikultúrnym a viacjazyčným pozadím v snahe lepšie porozumieť kultúru, jazyk a identitu.

Cieľom programu je:
- podporiť organizovanie školení, seminárov, workshopov a konferencií o tom, ako zachovať jedinečnosť Európy a podporovať jednotu v rozmanitosti;
- podporiť výmenu osvedčených postupov v boji proti diskriminácii a podporovať rozmanitosť na miestnej a regionálnej úrovni;
- pomáhať identifikovať diskriminačné praktiky na miestnej a regionálnej úrovni a budovať porozumenie medzi väčšinovou a menšinovou spoločnosťou.

Požadovaný grant: min. 150 000 €, max. 250 000 €

http://www.up2europe.eu/calls/topic-pilot-project-europe-of-diversities-rec-rppi-eudi-ag-2016_1393.html

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV