Fond na podporu umenia - Medzinárodné mobility

Fond na podporu umenia

Cieľom programu je podporiť projekty medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti
umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.
Program 5 nepodporuje podujatia v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni,
akademické študijné mobility a pobyty, interné aktivity škôl, kultúrne aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí,
aktivity krajanských organizácií a inštitúcii zahraničných Slovákov, aktivity národnostných
menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podpora je určená na podporu mobility umelcov, výskumných a kultúrnych
pracovníkov. Podpora je určená na prezentáciu umelcov
v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov
do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach,
sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách,
súťažiach a letných školách.

 

http://fpu.sk/vyzvy-2016/152-vyzva-c-9-2016-aktualna

 

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV