Fulbright - Schuman Program

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom o transatlantické vzťahy. Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburgom. Financie zabezpečujú MZV USA a Sekretariát EK pre vzdelávanie a kultúru.

 Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia a inštitúcie alebo vzťahy EÚ – USA (vonkajšia/vnútorná bezpečnosť, udržanie mieru, EÚ a NATO, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, financie, obchod, ľudské práva, poľnohospodárstvo a environmentálna politika, energetika, emigrácia/migrácia, rozširovanie EÚ, administrácia medzinárodného vzdelávania a ďalšie).

  Druh štipendií:

 • Štipendium pre výskum, prednášanie alebo štúdium:  štipendiá pre prednášanie, výskum a/alebo postgraduálne štúdium o záležitostiach EÚ alebo vzťahov medzi EÚ a USA na akreditovanej univerzite alebo v nezávislom výskumnom centre v USA.
 • Štipendiá pre odborníkov v oblasti medzinárodného vzdelávania: O štipendiá sa môžu uchádzať aj odborníci, ktorí sa zaoberajú administráciou medzinárodného vzdelávania (výmenné programy, štúdijné programy v zahraničí, pracovníci prijímacích oddelení) a chcú pracovať na podobných miestach v USA. Uchádzači si musia zabezpečiť pozývajúci list. Doba trvania grantu je minimálne 3 až 9 mesiacov.

  * Výsledky projektu/ štúdia sa musia týkať aspoň dvoch členských krajín EÚ.

 

Kandidáti musia:

 • byť občanmi EÚ;
 • byť odborníkmi  (riadiaci pracovníci, uchádzači z  priemyslu, médií, politiky, administrátori v oblasti vzdelávania a verejnej správy);
 • mať akademickú/profesionálnu aspoň 3 mesačnú skúsenosť minimálne v dvoch členských štátoch EÚ (vrátane SR);
 • preukázať zodpovedajúcu akademickú  alebo profesionálnu kvalitu;
 • mať výbornú znalosť angličtiny
 • zabezpečiť si prijatie na danej inštitúcii/ inštitúciách v USA

   

 • 2 roky relevantnej pracovnej/ akademickej skúsenosti od získana bakalárskeho titulu sú výhodou.

Doba trvania:

Pre postgraduálne štúdium: minimálne 6 mesiacov až jeden akademický rok.

Pre výskum a prednášanie: minimálna doba 3 mesiace, maximálna 9 mesiacov, prednosť majú projekty na obdobie 4 mesiacov.

Viac informácií na stránke:
http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=63

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV