Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fullbright Scholar Programme)

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2015 - 2016 bude vyhlásená na jar 2014.

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je pozývajúci list z hosťujúcej inštitúcie v USA, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ o toto štipendium už spolupracuje s americkým partnerom alebo existuje aspoň predbežný plán spolupráce.

Online prihláška
Ďalšie informácie na tejto stránke

Týždenný prehľad aktuálnych štipendií (EducationUSA Weekly Update) prináša informácie o možnostiach štúdia a štipendií na bakalárskej, magisterskej úrovni a doktorandskej úrovni.