GRANT HUSOVY NADACE

GRANT HUSOVY NADACE

Program pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku

 

Smysl programu

Během téměř padesáti let totalitních režimů byly obory, jako je historie, filosofie, sociologie a jiné, politickou mocí zneužívány a potlačovány. Po roce 1989 se situace postupně dostala do stavu víceméně odpovídajícího vyspělým západním zemím, ale svoboda bádání a vzdělávání zůstává nesamozřejmá. Nadace podporuje především svobodné bádání a vzdělávání, které se neubírá jen standardními cestami dnešního akademického provozu, nebo nevyhovuje dnešnímu hodnocení vzdělávání, vědy a výzkumu.

Komu je program určen

Grant je určen pro badatele a vysokoškolské učitele působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

Žádost o grant

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 5 normostran):

1. Podrobné zdůvodnění a časový plán projektu

2. Rozpočet

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

3. Další přílohy podle uvážení řešitele

 

Viac informácií na stránke:
http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

 

projekty podpořené v roce 2013

Inovace ve výuce magisterského studia latinské medievistiky, Ústav řeckých a latinských studií FF UK, Praha                                                       
Mgr. Iva Adámková, Ph.D., Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Trend mediálneho multitaskingu a kurikulum odboru informačné štúdiá
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Nadační právo v proměnách času
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV