Grantový program Dôvera

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera

 

O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

 • Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE aplikáciu (http://nds.nds.sk/nds/).
 • Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke www.nds.sk.
 • Vypracovávanie a odosielanie projektov (žiadostí) bude možné do 14. marca 2017.

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

 • do 14.marca 2017: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • marec - apríl 2017: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • máj 2017: vyhlásenie výsledkov jarného kola, zmluvný proces
 • jún - december 2017: realizácia projektov
 • január 2018: záverečné správy z projektov, vyúčtovanie príspevku

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV