Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Grantový program Dôvera

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera

 

O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229