Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre Operačný program Výskum a Vývoj (OPVaV)

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj. V budúcom roku ASFEU plánuje vyhlásiť 2 dopytovo-orientované výzvy s celkovým indikatívnym objemom finančných prostriedkov 33 miliónov EUR. Informácie týkajúce sa opatrení, plánovaných termínov vyhlásenia a uzávierok výziev nájdete v dokumente na tejto internetovej stránke.

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je január 2013, plánovaný termín uzávierky výzvy je apríl 2013.

5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je február 2013, plánovaný termín uzávierky výzvy je máj 2013.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV