Informačný deň a workshop k medzinárodným projektom FF UMB - pozvánka

P O Z V Á N K A

Informačný deň a workshop k medzinárodným projektom na Filozofickej fakulte UMB

Cieľom podujatia je:

  • informovať o aktuálnych projektoch a činnostiach Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB;
  • informovať o aktuálnych výzvach na podávanie projektov v schémach H2020, CEE, Erasmus+;
  • napísať cielený profil za výskumníka alebo za výskumný tím na konkrétnu výzvu na podanie projektu.

Cieľová skupina: vedecko-výskumní pracovníci fakulty

Program:

9:30  - 10:00 Aktuality o projektoch a činnostiach Univerzitného centra pre medzinárodné projektyUMB

10:00 - 10:15 Aké aktivity a výstupy financujú vybrané projekty

10:15 - 10:30 Ako nájsť výzvu, dostať sa do konzorcia a podať medzinárodný projekt

10:30- 10:45  Diskusia

10:45 – 11:30 Workshop – ako napísať cielený profil výskumníka alebo výskumného tímu

V druhej časti počas worshopu sa vyžaduje aktívna účasť. Jednotlivci alebo tímy si vytvoria vlastný profil na konkrétnu výzvu na podanie návrhu projektu.

Prednášajúce:

Ing. Ivana Kýpeťová, Univerzitné centrum pre medzinárodné projektyUMB

Ing. Kamila Borseková, PhD., koordinátorka výskumu UMB

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Milena Konôpková, projektová manažérka

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV