KEGA: Výzva na podávanie žiadostí na rok 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl v termíne do 26. 4. 2019 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.

Informáciu o výzve nájdete na tejto webstránke.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV