KEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2015

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Termín podávania žiadostí je do 30. 4. 2014 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV