Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA

Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete TU alebo na  http://www.cies.org/schlr_directories/. Komisia môže uhradiť cestovné náklady a ubytovanie.

Ďalšie informácie získate na office@fulbright.gov.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV