Medzinárodný vyšehradský fond: spolupráca krajín V4 s krajinami EaP

Visegrad 4 Eastern Partnership Extended Standard Grants

Zámerom tejto výzvy je podpora demokratizácie a občianskej spoločnosti v krajinách EaP prostredníctvom strednodobých projektov odovzdávaním skúseností krajín V4 v oblasti transformácie demokratickej spoločnosti, integrácie EÚ, budovania občianskej spoločnosti a regionálnej spolupráce.

Projekty sa majú zameriavať na tieto ciele:

1. Posilnenie udržateľnosti občianskej spoločnosti krajín EaP prostredníctvom zlepšenia riadiacich a komunikačných zručností a zručností v získavaní finančných prostriedkov, pomoc pri budovaní nevyhnutných kapacít na prípravu úspešných žiadostí o financovanie z EÚ fondov, pomoc pri získavaní medzinárodných kontaktov

2. Zvyšovanie zapojenia občianskych organizácií EaP do projektov súvisiacich so spoločnosťou prostredníctvom spoločensky prospešných projektov

3. Podpora spolupráce medzi občianskymi organizáciami EaP a samosprávou, podporovať zapojenie MVO do projektov, ktoré riešia miestne potreby

4. Podpora procesov reformy, politickej asociácie a ekonomickej integrácie s EÚ, posilňovanie inštitucionálnych kapacít

5. Prenos skúseností z krajín V4 v oblasti formovania postojov verejnosti a tlmočenie prínosov demokratickej transformácie a európskej integrácie

6. posilnenie regionálnej spolupráce medzi krajinami EaP.

Spolupráca minimálne troch zo štyroch vyšehradských krajín a minimálne jedna krajina EaP. Doba trvania projektu 12 až 18 mesiacov.

Rozpočet: max. 70-tisíc €
Spolufinancovanie: 10 %
Oprávnený žiadateľ: verejné vzdelávacie, kultúrne a výskumné inštitúcie, MVO, samosprávy
Termín uzávierky výzvy: 9. December 2013
Krajiny EaP: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina.

Kompletné informácie na stránke:
http://visegradfund.org/

The International Visegrad Fund is hereby announc­ing a call for pro­pos­als within the Extended Standard Grants with a dead­line for sub­mis­sion at 12 p.m. (noon) on Monday, December 9, 2013.

Call for pro­pos­als [ download button .DOC, 63.5 KB ]
Program rules—Extended Standard Grants [ download button .PDF, 66 KB ]

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV