MŠVVaŠ SR: Výzva na predkladanie rozvojových projektov VŠ

Dňa 27. 8. 2013 zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj vysokej školy.

Tematické oblasti:

1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov VŠ

2. Štúdia uskutočniteľnosti obnovy infraštruktúry verejnej VŠ prostredníctvom PPP projektov, prípadne iných alternatívnych schém

3. Rozvoj učiteľských študijných programov

4. Identifikácia bariér v prístupe k VŠ vzdelaniu

5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Viac informácií v prílohe a na internetovej stránke: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-rozvojovych-projektov-vysokych-skol-september-2013/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV