Nadácia ESET: Podpora vzdelania, ochrana zdravia a charita, ostatné filantropické projekty

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:

  • online formulára (uprednostňujeme)
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie

Správna rada Nadácie ESET zasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Podporené projekty

Nadácia ESET zverejňuje informáciu o podporených projektoch na svojej webovej stránke v sekcii Podporili sme.

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV