Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nadácia ESET: Podpora vzdelania, ochrana zdravia a charita, ostatné filantropické projekty

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:

Správna rada Nadácie ESET zasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Podporené projekty

Nadácia ESET zverejňuje informáciu o podporených projektoch na svojej webovej stránke v sekcii Podporili sme.

Viac informácií nájdete tu.