Nadácia Slovenskej sporiteľne: Futbal to je hra 2017

  • skvalitnenie podmienok pre hranie futbalu detí na celom Slovensku, 
  • grant je možné žiadať na športové a technické vybavenie a rekonštrukcie malého rozsahu
  • oprávnení žiadatelia sú futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne 3 roky, ako aj mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov, 
  • neoprávnené subjekty sú uvedené v grantovej výzve, 
  • výška grantu je 1 000 – 3 000 eur/projekt, 
  • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa, 
  • posielanie žiadostí od 1. 5. do 19. 5. 2017, 
  • verejné hlasovanie na portáli www.pomahajtesnami.sk od 1. 6. do 16. 6. 2017, 
  • podporené budú automaticky projekty s najväčším počtom hlasov do sumy 45 000 eur,

Viac informácií: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/futbal-to-je-hra

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV