Nadácia Tatra banky - Aktuálne termíny grantov na rok 2013

Aktuálne termíny grantových programov na rok 2013

Uzávierky grantov

Grantový program Termín otvorenia Termín odovzdania projektov
Študenti do sveta 1. marec 15. 4. (pondelok)
Dobré srdce (zamestnanecký program) 1. marec 3. 5. (piatok)
Vedieť viac 1. apríl 28. 6. (piatok)
Business Idea 15. máj 31. 7. (streda)
Viac umenia 1. jún 30. 9. (pondelok)
Študenti stredných škôl do sveta 1. jún 15. 10. (utorok)
Kvalita vzdelania 1. september 25. 10. (piatok)
E-Talent 1. október 15. 11. (piatok)

Zdroj: http://www.nadaciatatrabanky.sk/aktuAlne-termIny-grantovYch-programov-na-rok-2013

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV