Nadačný fond Slovenskej sporiteľne - Podpora vysokoškolských projektov 2013

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Podpora vysokoškolských projektov 2013. Cieľom programu je podpora projektov, ktoré predložia slovenské vysoké školy a univerzity a v študentskom hlasovaní cez facebookovú aplikáciu získajú najväčší počet hlasov. Z fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 30.000 EUR.

Oblasti podpory:

  • Študentské médiá (časopisy, noviny rádiá a pod.),
  • Projekty finančnej gramotnosti (aj e-learningová forma),
  • Podpora publikačnej činnosti (skriptá, odborná študijná literatúra pre študentov),
  • Študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť.

Grant nemožno žiadať na:

  • organizáciu plesov, beánií,  
  • podporu doktorandského štúdia, študentských pobytov v zahraničí (medzinárodné súťaže a stáže),
  • projekty jednotlivcov,
  • mzdové a prevádzkové náklady žiadateľa,
  • už uskutočnený projekt buď celkovo alebo čiastočne.

Maximálna výška grantu je: 3.000 EUR
Celkové prostriedky na prerozdelenie: 30.000 EUR
Spolu podporíme: 9 projektov (3 projekty v 3 kolách)

Priebežné vyhodnotenie projektov na základe hlasovania cez facebookovú aplikáciu – podporené budú 3 projekty s najvyšším počtom hlasov

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV