Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne - Podpora vysokoškolských projektov 2013

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Podpora vysokoškolských projektov 2013. Cieľom programu je podpora projektov, ktoré predložia slovenské vysoké školy a univerzity a v študentskom hlasovaní cez facebookovú aplikáciu získajú najväčší počet hlasov. Z fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 30.000 EUR.

Oblasti podpory:

Grant nemožno žiadať na:

Maximálna výška grantu je: 3.000 EUR
Celkové prostriedky na prerozdelenie: 30.000 EUR
Spolu podporíme: 9 projektov (3 projekty v 3 kolách)

Priebežné vyhodnotenie projektov na základe hlasovania cez facebookovú aplikáciu – podporené budú 3 projekty s najvyšším počtom hlasov

 

Prílohy ku stránke: