Nájdite partnerov do projektov - Informačný deň pre socio-ekonomické a humanitné vedy v Horizonte 2020

Informačný deň v Aténach, 26. -27. Február 2014
Socio-ekonomická a humanitná oblasť

Dopady socio-ekonomických a humanitných vied v programe Horizont 2020
Konferencia
Dátum: 26.02.2014 - 27.02.2014
Miesto: Atény, Grécko

V dňoch 26. – 27. februára 2014 sa v Aténach uskutoční medzinárodná konferencia a partnerská burza pre oblasť SSH (Socio-economic Sciences and Humanities). Ide o výnimočnú príležitosť zapojiť sa do diskusie o vplyve SSH v programe Horizont 2020 a jeho dopadoch. Druhý deň konferencie bude zameraný na vyhľadávanie partnerov do budúcich projektov. Viac informácií na stránke: http://www.achievingimpact2014.eu/

Partnerská burza bude jedinečnou príležitosťou nájsť do výskumu partnerov zo zahraničia. Pri online registrácii účastník uvedie základné informácie o svojej oblasti výskumu, o svojej inštitúcii a predstave o spoločnom projekte. Informácie budú zverejnené na webstránke, na ktorej si vás podľa zadaných kritérií budú môcť vyhľadať ďalší účastníci (ako i výskumníci, ktorí sa konferencie priamo nezúčastnia, ale hľadajú partnerov do konzorcia).

Prehľad zatiaľ zverejnených profilov (vyberte kritériá vyhľadávania), napr. Cultural heritage of war, Cultural opposition, European identities atď.
http://www.b2match.eu/horizon2020-ssh/search

Účastník si bude môcť vybrať partnerov ešte pred začiatkom konferencie. Viac informácií na stránke: http://www.b2match.eu/horizon2020-ssh/pages/how-it-works

Viac na : www.achievingimpact2014.eu
http://www.b2match.eu/horizon2020-ssh/participants?ot=&pt=&bf=g1631&q=

http://www.b2match.eu/horizon2020-ssh/participants/new

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV