Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nájdite partnerov do projektov nového programu Horizont 2020

Dňa 22. januára 2014 sa v Bratislave uskutoční medzinárodné partnerské stretnutie záujemcov o nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie - Horizon 2020 Connections - ako sprievodné podujatie otváracej konferencie programu. Podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť vopred zostaviť konzorcium s partnermi z priemyslu a akademickej obce a možnosť stretnutí s organizáciami z celej Európy a národnými expertmi pre Horizont 2020.Viac informácií a bezplatnú registráciu nájdete na http://www.b2match.eu/horizon2020connections. Registrácia najneskôr do 15. januára 2014 (streda).

O svojom záujme zúčastniť sa medzinárodného partnerského stretnutia ma informujte, prosím. Ďalej budem informovať prorektora pre vedu a výskum UMB. Centrum projektovej podpory UMB plánuje zostaviť skupinu, ktorá bude reprezentovať záujmy UMB. 

Návrhy pracovných programov pre nový rámcový program Horizont 2020

Link: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

Prezentácie zo všetkých celoslovenských informačných dní Horizont 2020

Link:  http://www.7rp.sk/aktuality/prezentacie-z-informacnych-dni-k-horizontu-2020.html