Národný štipendijný program SR - podávanie žiadostí na ZS 2017/2018

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod. - na pobyty počas nasledujúceho akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Pozor: Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017 (uchádzači zo zahraničia - informácia zverejnená zatiaľ iba v slovenskom jazyku).

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV