Nová výzva COST

COST zverejnil otvorenie novej výzvy. Návrhy sa budú podávať prostredníctvom novej elektronickej podateľne e-COST.

Prvá uzávierka na podávanie návrhov je stanovená na 24. marec 2015, 12.00 hod (CET). Druhé kolo je stanovené predbežne na október 2015.

Výzva je otvorená návrhom zo všetkých oblastí vedy a techniky. Návrhy musia združovať výskumných pracovníkov z minimálne piatich členských krajín COST alebo spolupracujúcich štátov. Zoznam krajín COST: http://www.cost.eu/about_cost/cost_countries

Súbor Pravidiel implementácie COST akcií bol schválený Výborom vysokých predstaviteľov (CSO), generálnym zhromaždením Asociácie COST, a platnosť nadobúda dňa 1. januára 2015.

COST vypracoval novú procedúru podávania návrhov, ich hodnotenia, výberu a schvaľovania. Táto nová procedúra zabezpečí jednoduché, transparentné a kompetitívne hodnotenie návrhov a ich výber v súlade s princípmi otvorenosti, inklúzie a princípu zdola nahor, ktoré COST zastáva. Výskumní pracovníci ocenia jednofázový proces podania návrhov v podobe 15-stranového dokumentu.

Nový formulár návrhu (v elektronickom formáte), návod na podanie a kritéria hodnotenia nájdete tu. Predbežný formulár návrhu je dostupný vo formáte PDF tu.

Viac informacií nájdete na stránkach COST.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV