Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nové programy Vzdělávací nadace Jana Husa v r. 2013

Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně, ČR v roku 2013 vyhlasuje nasledovné programy:

Štipendium je určené na podporu slobodného a nerušeného bádania v podobe samostatného štúdia alebo výskumu v zahraničí alebo na domácich inštitúciách. Žiadosť o štipendium musí obsahovať stručný životopis, popis pracovného postavenia žiadateľa, zoznam jeho publikácií, jeho životné a odborné plány a jeho pedagogické alebo vedecké zameranie, odporúčanie domovského pracoviska (školiteľa alebo nadriadeného), v prípade vycestovania súhlas prijímajúcej inštitúcie (akceptačný list)

Cena IUS et SOCIETAS je udeľovaná za eseje obsahujúce najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky, týkajúce sa role práva a justície v spoločnosti. Súťaž je určená sociológom, politológom, právnikom, filozofom, ekonómom a študentom z ďalších odborov sociálnych vied.

Uzávierka žiadostí: 30. júna 2013

Všetky potrebné informácie o vyhlásených programoch, vrátane kontaktov, sú uvedené na webových stránkach Vdělávací nadace Jana Husa www.vnjh.cz

Cena IUS et SOCIETAS má svoje vlastné stránky www.iusetsocietas.cz